אתר "כרוכית"

אתר "כרוכית" הוא מנוע לחיפוש כתובות דואר אלקטרוני של אנשים מכל העולם. האקדמיה ללשון עברית קרא לסימן @ כרוכית משהשורש לכרוך, ומכאן השם של האתר.במערכת קיימות 2 אפשרויות חיפוש: השדה שלפני ה-@ נועד לחיפוש לפי שם פרטי, שם משפחה או לפי תחילת הדואר האלקטרוני. השדה שאחרי ה-@ נועד לחיפוש לפי שם החברה בה עובד הבן אדם או לפי הסיומת של הדואר האלקטרוני.

עמוד ראשי

בנוסף ישנו חיפוש מתקדם בעזרת פרטים אחרים שממלאים על האדם אותו מחפשים.

עמוד חיפוש מורחב כל אחד שמבקר באתר יכול לרשום את הפרטים שלו ולעזור לאנשים אחרים למצוא אותו.

עמוד הרשמה

עמוד תוצאות

על הפרויקט עבדו ארט-דירקטור ומעצב: קוסטה גולר מתכנת: אנג'ליקה רומננקו

#אתראינטרנט #כרוכית

© כל הזכויות שמורות למשרד פרסום "ליים"