סמליל לאתר אינטרנט "אלק"

הסמליל בנוי על בסיס האותיות האנגליות של שם האתר וסימן של אחוזים.

#מיתוג

© כל הזכויות שמורות למשרד פרסום "ליים"