אתר "אלק" - מוזיאון משקאות אלכוהול

אתר "אלק - מוזיון לשקאות אלכוהולים" הוא פרויקט השייך לסטודיו. באתר שלנו אנו רוצים להציג לגולשים את השוני והיופי הרב של משקאות אלכוהולים שונים מכל העולם. בנוסף אנו רוצים להכיר לכם את העיצוב הויזואלי של כל משקה. על פי דעתינו העיצוב האסתטי והמראה החיצוני של הבקבוק לא פחות חשוב מאשר מה שנימצא בתוכו. כל בקבוק מוצג באתר בצורה יחודית המדגישה את העיצוב שלו.

עמוד ראשי

בעמוד הראשי אתם יכולים לראות ולהתרשם מהמשקאות האלכוהולים שנמצאים באתר. ובעמודים הבאים אתם יכולים לראות אינפורמציה מפורטת על כל בקבוק.

עמוד אינפורמציוני

על הפרויקט עבדו ארט-דירקטור ומעצב: קוסטה גולר

#אתראינטרנט

© כל הזכויות שמורות למשרד פרסום "ליים"